Högkänslighet

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som minst 20 % av befolkningen har, jämt fördelat mellan könen och är alltså ingen diagnos. Det har också upptäckts hos de flesta djur. Högkänsliga är ofta medvetna om väldigt mycket som pågår, både i oss själva och i vår omgivning. Vi känner av andras känslor och upplever våra egna känslor ofta och ibland väldigt starkt. 
Därför upplever vi ofta att vi blir trötta och dränerade. Det är vanligare att högkänsliga blir utbrända. Vi vill ofta så väl, tänker på andra och tar mycket ansvar.


Det är inte en diagnos, svaghet eller brist utan en gåva, om vi väljer att se det så.

Högkänslighet bjuder på ovärderliga egenskaper och möjligheter som vi kan lära oss ta emot med öppna armar. Visst är det fantastiskt att kunna njuta av naturen, en blomma, musik eller  konst på ett djupt känslomässigt plan.

Vi behöver mer tid att bearbeta våra tankar och känslor än andra. Därför blir det extra viktigt med återhämtning och pauser.Högkänslig personlighet