Högkänslighet

Vi som är högkänsliga är ofta medvetna om väldigt mycket som pågår, både i oss själva och i vår omgivning. Därför upplever vi ofta att vi blir trötta och dränerade. Det är vanligare att högkänsliga blir utbrända. Vi vill ofta så väl, tänker på andra och tar mycket ansvar.


Det är inte en diagnos, svaghet eller brist utan en gåva, om vi väljer att se det så.

Högkänslighet bjuder på ovärderliga egenskaper och möjligheter som vi kan lära oss ta emot med öppna armar.

Vi behöver mer tid att bearbeta våra tankar och känslor än andra. 



Högkänslig personlighet